درباره مهاجران

شرکت مهاجران با ادغام سه شرکت خدمات مشاوره آدام – Russian Friend – Ruski DrD به منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه های مختلف مهاجرتی تشکیل شده است .
برای ارائه خدمات بهتر به شما سروران گرامی این شرکت با اتحاد توانایی خود را افزایش داده است .

درباره مهاجران

شرکت مهاجران با ادغام سه شرکت خدمات مشاوره آدام – Russian Friend – Ruski DrD به منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه های مختلف مهاجرتی تشکیل شده است .
برای ارائه خدمات بهتر به شما سروران گرامی این شرکت با اتحاد توانایی خود را افزایش داده است .
شرکت مهاجران در حال حاضر در سه زمینه امور ملکی و امور مهاجرتی و امور تجاری خارج‌ از کشور فعالیت دارد

 یکی از اهداف بلند مدت گروه مهاجران بالا بردن سطح دانش مخاطبین خود نسبت به قوانین مهاجرتی میباشد .
خدمات ما از کلیپ آموزشی تا اخذ اقامت کانادا و استرالیا متنوع است .
از نمونه کارهای آموزشی ما میتوان به

سریال آموزشی ” بریم خارج “

اشاره کرد که در کشور های مختلف فیلم برداری شده است .