• بررسی کامل مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی
 • بررسی قوانین مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی
 • به چه کسی پناهنده گفته می‌شود؟
 • کیس‌های پناهندگی
 • شرایط زندگی در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی
 • مشکلات مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی
 • مصاحبه با اوفپرا
 • مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی و حق ماندن
 • حق ماندن در فرانسه
 • علت تمدید نکردن درخواست پناهندگی برای پناه‌جویان

بررسی کامل مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی


یکی از سوالاتی که افراد مهاجر می‌پرسند شامل؛ آیا مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی امکان‌پذیر است؟ در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم آیا فرانسه پناهنده می پذیرد یا خیر؟ در ابتدا باید به شما بگوییم گروه مهاجران به هیچ عنوان مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی را به شما توصیه نمی‌کند و فقط قصد دارد شما را با این مبحث آشنا کند. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.

به چه کسی پناهنده گفته می‌شود؟


اگر فردی افکار و عقاید مذهبی، سیاسی، اجتماعی و… خود را نمی‌تواند آزادانه بیان کند و یا به دلیل بیان افکار خود مورد آسیب و تهدید قرار بگیرد پناهنده نامیده می‌شود.

بررسی قوانین مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی


قوانین مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی به چند دسته تقسیم می‌شود که با شما بررسی خواهیم کرد.
قانونمند: نهاد مسئول در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی ofpra نامیده می‌شود که در مدت زمان 6 ماه برای موافقت یا عدم موافقت پناهندگان تصمیم گیری انجام خواهد داد. مسئولیت مصاحبه با پناهندگان برعهده ماموران اوفپرا می‌باشد و در زمان مصاحبه تمامی صداها ضبط خواهد شد.

نکته: اوفپرا در طی 6 ماه باید پناهنده را در جریان موافت و یا عدم موافقت با درخواست وی بگذارد و اگر در این 6 ماه پناهنده جوابی دریافت نکند افپرا باید طی 15 روز تصمیم نهایی را اعلام کند.

قابلیت پذیرش: در این قانون 3 اصل مهم باید رعایت شود شامل:

 • فرد پناهنده از حفاظت و حمایت یکی از کشورهای اروپایی از مدت‌ها قبل برخوردار شده باشد.
 • با درخواست پناهندگی فرد پناه‌جو در گذشته موافقت شده باشد و در حال حاضر از حفاظت یک کشور دیگر برخوردار باشد.
 • حقایق و مدارکی که به اوفپرا ارائه شده است کافی نبوده باشد.

دوبلین: دوبلین یکی از قوانینی است که برای پناهندگان در اروپا به طور رسمی وجود دارد. طبق قانون دوبلین اگر هیچ کشوری با درخواست پناهندگی فرد متقاضی موافقت نکند، فرد می‌تواند از طریق یونان و ایتالیا برای پناهندگی اقدام کند. فرد پناهنده پس از ورود به کشور یونان یا ایتالیا مراحل انگشت‌نگاری و احراز هویت خود را شروع کرده و پس از ثبت مدارک از پناه‌جو سوالاتی از قبیل علت ترک وطن، چگونگی ورود به فرانسه،… پرسیده می‌شود تا درباره پناهندگی وی تصمیم گیری شود.


شیوه تسریع شده: برای استفاده از این شیوه شرایطی لازم است که این شرایط عبارت است از:

 • فرد پناهنده از یک کشور امن بوده باشد.
 • پناه‌جو با مراحل انگشت‌نگاری مخالفت کند.
 • اسناد و مدارک ارائه شده توسط پناهنده جعلی و فاقد اعتبار باشد.
 • پناهنده با یک فرد فرانسوی ازدواج صوری انجام داده باشد.
 • پناه‌جو، متقاضی یک خواسته غیرقابل قبول باشد.

شیوه مرزی: شیوه مرزی در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی به این صورت می‌باشد که فرد متقاضی از طریق فرودگاه، قطار،… وارد کشور فرانسه شده است و درخواست پناهندگی دارد. در این روش به سرعت به درخواست پناهنده رسیدگی می‌شود و فرد را در لیست انتظار قرار می‌دهند.

آیا فرانسه پناهنده می پذیرد

نکته: Article R.213-2 Ceseda مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگان در شیوه مرزی را برعهده دارد.

 • اگر فردی به دلیل بیان افکاری سیاسی، مذهبی، اجتماعی،… نتواند در کشور خود بماند و مورد آزار و تهدید قرار بگیرد پناهنده نامیده می‌شود.
 • نهاد مسئول در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی ofpra می‌باشد.
 • اوفپرا طی مدت 6 ماه برای موافقت یا عدم موافقت پناهندگان تصمیم گیری می‌کند.
 • مسئولیت مصاحبه با پناهندگان برعهده ماموران اوفپرا می‌باشد.
 • در زمان مصاحبه با پناهندگان تمامی صداها ضبط خواهد شد و تا زمان پاسخ قطعی به پناهنده، اجازه پخش صدا وجود ندارد.
 • اوفپرا در طی مدت زمان 6 ماه موظف است که پناهنده را در جریان موافت و یا عدم موافقت با درخواست وی بگذارد.
 • اگر پناهنده طی 6 ماه جوابی دریافت نکند اوفپرا باید طی 15 روز تصمیم نهایی را ابلاغ کند.
 • در قانون قابلیت پذیرش 3 اصل مهم باید رعایت شود این اصول شامل:
 • فرد پناهنده از حفاظت و حمایت یکی از کشورهای اروپایی از مدت‌ها قبل برخوردار شده باشد.
 • با درخواست پناهندگی فرد پناه‌جو در گذشته موافقت شده باشد و در حال حاضر از حفاظت یک کشور دیگر برخوردار باشد.
 • حقایقی که به اوفپرا ارائه شده است کافی نبوده باشد.
 • دوبلین یکی از قوانینی است که برای پناهندگان در اروپا به طور رسمی وجود دارد.
 • طبق قانون دوبلین اگر هیچ کشوری با درخواست پناهندگی متقاضی موافقت نکند، فرد می‌تواند از طریق یونان و ایتالیا برای پناهندگی اقدام کند.
 • پناهنده پس از ورود به کشور یونان یا ایتالیا مراحل انگشت‌نگاری و احراز هویت خود را شروع کرده و پس از ثبت مدارک از پناه‌جو سوالاتی از قبیل علت ترک وطن، چگونگی ورود به فرانسه،… پرسیده می‌شود تا درباره پناهندگی وی تصمیم گیری انجام شود.
 • برای استفاده از شیوه تسریع شده شرایطی لازم است شامل:
 • فرد پناهنده از یک کشور امن بوده باشد.
 • پناه‌جو با مراحل انگشت‌نگاری مخالفت کند.
 • اسناد و مدارک ارائه شده توسط پناهنده جعلی و فاقد اعتبار باشد.
 • پناهنده با یک فرد فرانسوی ازدواج صوری انجام داده باشد.
 • پناه‌جو، متقاضی یک خواسته غیرقابل قبول باشد.
 • شیوه مرزی در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی به این صورت می‌باشد که فرد متقاضی از طریق فرودگاه، قطار،… وارد کشور فرانسه شده است و درخواست پناهندگی خود را اعلام کند.
 • در روش شیوه مرزی به سرعت به درخواست پناهنده رسیدگی می‌شود و فرد را در لیست انتظار قرار می‌دهند.
 • Article R.213-2 Ceseda مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگان در شیوه مرزی را برعهده دارد.

چکیده: اگر فردی به دلیل عقاید سیاسی، اجتماعی، مذهبی،… مورد تهدید و آسیب در کشور خود قرار بگیرد پناهنده نامیده می‌شود. نهاد مسئول رسیدگی در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی ofpra نامیده می‌شود. اوفپرا در طی مدت زمان 6 ماه برای موافقت یا عدم موافقت پناهندگان تصمیم گیری خواهد کرد. مسئولیت مصاحبه با پناهندگان برعهده ماموران اوفپرا می‌باشد. ماموران اوفپرا در تمام مدت زمان مصاحبه تمامی صداها را ضبط خواهند کرد و تا زمان پاسخ قطعی به پناهنده، اجازه پخش صدا وجود ندارد. اوفپرا در مدت زمان 6 ماه باید پناهنده را در جریان موافت و یا عدم موافقت با درخواست وی بگذارد. اگر اوفپرا در مدت زمان 6 ماه به پناهنده جوابی اعلام نکند موظف است طی 15 روز تصمیم نهایی را ابلاغ کند.
در قانون قابلیت پذیرش اصولی که باید رعایت شود شامل؛ فرد پناهنده از حفاظت و حمایت یکی از کشورهای اروپایی از مدت‌ها قبل برخوردار شده باشد. با درخواست پناهندگی فرد پناه‌جو در گذشته موافقت شده باشد و در حال حاضر از حفاظت یک کشور دیگر برخوردار باشد. حقایقی که به اوفپرا ارائه شده است کافی نبوده باشد.
دوبلین یکی از قوانینی است که برای پناهندگان در اروپا به طور رسمی وجود دارد. طبق قانون دوبلین اگر هیچ کشوری با درخواست پناهندگی متقاضی موافقت نکند، فرد می‌تواند از طریق یونان و ایتالیا برای پناهندگی اقدام کند. فرد پناهنده پس از ورود به کشور یونان یا ایتالیا مراحل انگشت‌نگاری و احراز هویت خود را شروع کرده و پس از ثبت مدارک از پناه‌جو سوالاتی از قبیل علت ترک وطن، چگونگی ورود به فرانسه،… پرسیده می‌شود تا درباره پناهندگی وی تصمیم گیری شود. برای استفاده از شیوه تسریع شرایطی لازم است که این شرایط شامل؛ فرد پناهنده از یک کشور امن بوده باشد. پناه‌جو با مراحل انگشت‌نگاری مخالفت کند. اسناد و مدارک ارائه شده توسط پناهنده جعلی و فاقد اعتبار باشد. پناهنده با یک فرد فرانسوی ازدواج صوری انجام داده باشد. پناه‌جو، متقاضی یک خواسته غیرقابل قبول باشد.
شیوه مرزی در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی به این صورت می‌باشد که فرد متقاضی از طریق فرودگاه، قطار،… وارد کشور فرانسه شده است و درخواست پناهندگی خود را اعلام کند. در روش شیوه مرزی به سرعت به درخواست پناهنده رسیدگی می‌شود و فرد را در لیست انتظار قرار می‌دهند. Article R.213-2 Ceseda مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگان در شیوه مرزی را برعهده دارد.

برج ایفل یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های تاریخی در فرانسه است

کیس‌های پناهندگی


تبعیض نژادی: در این نوع کیس پناهندگی فرد به دلیل تفاوت نژاد خود، در کشوری که زندگی می‌کند مورد آزار و تبعیض‌های نژادی قرار می‌گیرد؛ در این حالت فرد می‌تواند درخواست پناهندگی خود را اعلام کند.
عقاید سیاسی: این نوع پناهندگی برای افرادی است که عقاید سیاسی خاصی دارند و در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای نیز داشته‌اند و به دلیل انجام دادن این فعالیت‌ها در کشور خود مورد خطر و تهدید قرار گرفته‌اند.
عقاید مذهبی: در این نوع پناهندگی، فرد دارای دین و مذهبی است که در کشور خود مورد پذیرش نیست و درخواست پناهندگی خود را اعلام می‌کند.
عقاید اجتماعی: فرد پناهنده باید مدارکی ارائه کند که این مدارک اثبات کننده شرایط سخت زندگی در کشور مبدا باشد.
جنگ: اگر فرد در کشوری زندگی کند که دچار جنگ شده باشد می‌تواند درخواست پناهندگی خود را اعلام کند.
عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی: شخص پناهنده در یک گروه خاص اجتماعی فعالیت می‌کند و نوع فعالیت وی برای دولت و کشور مشخص شده است و جان او در خطر است.

نکته: از گروه‌های خاص که فرد می‌تواند برای پناهندگی اقدام کند به گروه‌ دگرباشان جنسی می‌توان اشاره کرد.

شرایط زندگی در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی


در این‌جا قصد داریم شرایط زندگی در مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی را برای شما بررسی کنیم. کشور فرانسه یک کشور بسیار قدرتمند در تمام ابعاد اقتصادی محسوب می‌شود به همین دلیل افراد مهاجر تمایل زیادی به زندگی در فرانسه را دارند، همچنین هزینه زندگی در فرانسه برای پناه‌جویان بسیار پایین است.

نکته: گروه مهاجران، مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی را به شما پیشنهاد نمی‌کند بلکه راه‌های بهتری برای اخذ ویزا و پاسپورت فرانسه در اختیار شما قرار می‌دهد.

مشکلات مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی


مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی یکی از راه‌های اخذ اقامت است. در این روش فرد پناهنده به طور غیرقانونی و قاچاق از راه‌های دریایی و صعب‌العبور باید وارد مرز فرانسه بشود، در بسیاری از موارد دیده شده است که فرد در این راه تمام مال و جان خود را نیز از دست داده است؛ زیرا بسیار هستند افرادی که به نیت رد کردن قاچاقی پناهندگان به فرانسه هزینه‌های هنگفتی را گرفته‌اند و فرد را به مقصد نرسانده‌اند. به شما پیشنهاد می‌کنیم مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی را انتخاب نکنید. ما برای شما یک پیشنهاد بهتر داریم! گروه مشاورین مهاجران شما را در انواع راه‌های اخذ ویزا و تعیین وقت سفارت فرانسه راهنمایی خواهند کرد و این راه‌ها بسیار مطمئن و امن نیز هستند برای اطلاعات بیشتر لطفا با گروه مهاجران تماس حاصل فرمایید.

 • در کیس تبعیض نژادی، فرد به دلیل تفاوت نژاد خود، در کشوری که زندگی می‌کند مورد آزار و تبعیض‌های نژادی قرار می‌گیرد در این حالت فرد می‌تواند درخواست پناهندگی خود را اعلام کند.
 • افرادی که عقاید سیاسی خاصی دارند و در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای نیز داشته‌اند از کیس عقاید سیاسی استفاده می‌کنند و به دلیل انجام دادن این فعالیت‌ها در کشور خود مورد خطر و تهدید قرار می‌گیرند.
 • در کیس عقاید مذهبی، فرد دارای دین و مذهبی است که در کشور خود مورد پذیرش نیست و درخواست پناهندگی خود را اعلام می‌کند.
 • برای استفاده از کیس عقاید اجتماعی فرد پناهنده باید مدارکی ارائه کند که این مدارک اثبات کننده شرایط سخت زندگی در کشور مبدا باشد.
 • اگر فرد در کشوری زندگی کند که دچار جنگ شده باشد می‌تواند درخواست پناهندگی خود را اعلام کند.
 • اگر شخص پناهنده در یک گروه خاص اجتماعی فعالیت داشته و این نوع فعالیت برای دولت و کشور نیز مشخص شده باشد به طوری که جان او در خطر قرار بگیرد، می‌تواند درخواست پناهندگی خود را اعلام کند.
 • از گروه‌های خاص که فرد می‌تواند برای پناهندگی اقدام کند به گروه‌ دگرباشان جنسی می‌توان اشاره کرد.
 • کشور فرانسه یک کشور بسیار قدرتمند محسوب می‌شود به همین دلیل افراد مهاجر تمایل زیادی به زندگی در فرانسه را دارند.
 • هزینه زندگی در فرانسه برای پناه‌جویان بسیار پایین است.
 • مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی یکی از راه‌های اخذ اقامت است.
 • در پناهندگی فرد پناهنده به طور غیرقانونی و قاچاق وارد مرز فرانسه می‌شود.
 • در بسیاری از موارد دیده شده که فرد در پناهندگی مال و حتی جان خودرا نیز از دست داده است.
 • افراد زیادی هستند که به نیت رد کردن قاچاقی پناهندگان به فرانسه هزینه‌های هنگفتی را گرفته‌اند و فرد را به مقصد نرسانده‌اند.

چکیده: در کیس تبعیض نژادی، فرد به دلیل تفاوت نژاد خود، در کشوری که زندگی می‌کند مورد آزار و تبعیض‌های نژادی قرار می‌گیرد در این حالت فرد می‌تواند درخواست پناهندگی خود را اعلام کند. افرادی که عقاید سیاسی خاصی دارند و در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای نیز داشته‌اند از کیس عقاید سیاسی استفاده می‌کنند این افراد به دلیل انجام دادن این فعالیت‌ها در کشور خود مورد خطر و تهدید می‌گیرند. در کیس عقاید مذهبی، فرد دارای دین و مذهبی است که در کشور خود مورد پذیرش نیست و درخواست پناهندگی خود را اعلام می‌کند.
برای استفاده از کیس عقاید اجتماعی فرد پناهنده باید مدارکی ارائه کند که این مدارک اثبات کننده شرایط سخت زندگی در کشور مبدا باشد. اگر فرد در کشوری زندگی کند که دچار جنگ شده باشد می‌تواند درخواست پناهندگی خود را اعلام کند. اگر شخص پناهنده در یک گروه خاص اجتماعی فعالیت داشته و نوع فعالیت وی برای دولت و کشور مشخص نیز شده باشد به طوری که جان او در خطر قرار بگیرد می‌تواند درخواست پناهندگی خود را اعلام کند.
از گروه‌های خاص که فرد می‌تواند برای پناهندگی اقدام کند به گروه‌ دگرباشان جنسی می‌توان اشاره کرد. کشور فرانسه یک کشور بسیار قدرتمند محسوب می‌شود به همین دلیل افراد مهاجر تمایل زیادی به زندگی در فرانسه را دارند. هزینه زندگی در فرانسه برای پناه‌جویان بسیار پایین است. مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی یکی از راه‌های اخذ اقامت است. در پناهندگی فرد پناهنده به طور غیرقانونی و قاچاق وارد مرز فرانسه می‌شود. در بسیاری از موارد دیده شده که فرد در پناهندگی مال و جان خود را نیز از دست داده است. افراد زیادی هستند که به نیت رد کردن قاچاقی پناهندگان به فرانسه هزینه‌های هنگفتی را گرفته‌اند و فرد را به مقصد نرسانده‌اند.

تصویر رود سن در فرانسه

مصاحبه با اوفپرا


برای مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی باید تقاضا شما توسط اوفپرا ثبت شود و پس از ثبت تقاضا، نامه‌ای مبنی بر مصاحبه حضوری برای شما ارسال خواهد شد. ممکن است فرد پناهنده از مصاحبه با اوفپرا معاف شود و این معافیت فقط در شرایط خاصی رخ می‌دهد که این شرایط شامل:

 • اطلاعات و مدارکی که فرد برای اوفپرا ارسال کرده است بسیار کامل و کافی باشد.
 • به علت شرایط پزشکی خاص، فرد پناهنده نتواند برای مصاحبه حضوری آماده باشد.

برای مصاحبه حضوری شخصی به عنوان مامور حمایت مسولیت مصاحبه با شما را برعهده خواهد گرفت. شما اجازه دارید در صورت نیاز از یک مترجم زبان و یا وکیل مهاجرتی نیز استفاده کنید. حضور در زمان مصاحبه کاملا اجباری است و در صورتی که حضور نداشته باشید درخواست پناهندگی شما متوقف خواهد شد.

نکته: فرد پناهنده اگر به دلایل خاصی نتواند برای مصاحبه حضوری مراجعه کند موظف است از 48 ساعت قبل مقامات را مطلع سازد.

مصاحبه با اوفپرا کاملا محرمانه برگذار خواهد شد و اظهارات فرد پناهنده توسط مامور حمایت ثبت می‌شود، شما پس از اتمام مصاحبه اجازه دارید نامه اظهارات ثبت شده را داشته باشید. از زمان شروع مصاحبه با اوفپرا تمام مصاحبه ضبط خواهد شد، در صورت مخالفت با درخواست شما، اظهارات ضبط شده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 • برای مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی باید تقاضا پناهنده توسط اوفپرا ثبت شود.
 • پس از ثبت تقاضا پناه‌جو نامه‌ای مبنی بر مصاحبه حضوری برای وی ارسال خواهد شد.
 • معافیت از مصاحبه فقط در شرایط خاصی رخ می‌دهد که این شرایط شامل:
 • اطلاعات و مدارکی که فرد برای اوفپرا ارسال کرده است بسیار کامل و کافی باشد.
 • به علت شرایط پزشکی خاص، فرد پناهنده نتواند برای مصاحبه حضوری آماده باشد.
 • برای مصاحبه حضوری شخصی به عنوان مامور حمایت مسولیت مصاحبه با پناه‌جو را برعهده دارد.
 • فرد پناهنده اجازه دارد در صورت نیاز از یک مترجم و یا وکیل نیز استفاده کند.
 • حضور در زمان مصاحبه کاملا اجباری است و در صورتی که فرد پناهنده حضور نداشته باشد درخواست پناهندگی وی متوقف خواهد شد.
 • فرد پناهنده اگر به دلایل خاصی نتواند برای مصاحبه حضوری مراجعه کند موظف است از 48 ساعت قبل مقامات را مطلع سازد.
 • مصاحبه با اوفپرا کاملا محرمانه برگذار خواهد شد.
 • اظهارات فرد پناهنده توسط مامور حمایت ثبت می‌شود.
 • فرد پناهنده اجازه دارد نامه اظهارات ثبت شده را داشته باشد.
 • از زمان شروع مصاحبه با اوفپرا تمام مصاحبه ضبط خواهد شد.
 • در صورت مخالفت با درخواست پناهندگی، اظهارات ضبط شده در اختیار پناهنده قرار خواهد گرفت.

چکیده: برای مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی باید تقاضا پناهنده توسط اوفپرا ثبت شود. پس از ثبت تقاضا پناه‌جو نامه‌ای مبنی بر مصاحبه حضوری برای وی ارسال خواهد شد. معافیت از مصاحبه فقط در شرایط خاصی رخ می‌دهد که این شرایط شامل؛ اطلاعات و مدارکی که فرد برای اوفپرا ارسال کرده است بسیار کامل و کافی باشد. به علت شرایط پزشکی خاص، فرد پناهنده نتواند برای مصاحبه حضوری آماده باشد. برای مصاحبه حضوری شخصی به عنوان مامور حمایت مسولیت مصاحبه با پناه‌جو را برعهده دارد.
فرد پناهنده اجازه دارد در صورت نیاز از یک مترجم و یا وکیل نیز استفاده کند. حضور در زمان مصاحبه کاملا اجباری است و در صورتی که فرد پناهنده حضور نداشته باشد درخواست پناهندگی وی متوقف خواهد شد. فرد پناهنده اگر به دلایل خاصی نتواند برای مصاحبه حضوری مراجعه کند موظف است از 48 ساعت قبل مقامات را مطلع سازد. مصاحبه با اوفپرا کاملا محرمانه برگذار خواهد شد. اظهارات فرد پناهنده توسط مامور حمایت ثبت می‌شود. فرد پناهنده اجازه دارد نامه اظهارات ثبت شده را داشته باشد. از زمان شروع مصاحبه با اوفپرا تمام مصاحبه ضبط خواهد شد.در صورت مخالفت با درخواست پناهندگی، اظهارات ضبط شده در اختیار پناهنده قرار خواهد گرفت.

تصویر از شب‌های زیبا پاریس

مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی و حق ماندن


برای مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی و ماندن در فرانسه فرد پناهنده باید نزد اداره پناهندگان و یا سازمان حفاظت از پناهندگان مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کند. مامور مرکز پلیس استان مسئولیت ثبت اثر انگشت شما را برعهده دارد و اسناد و مدارک شما را بررسی خواهد کرد پس از بررسی مدارک به شما اعلام خواهد شد که دولت فرانسه مسئولیت رسیدگی به درخواست شما را برعهده می‌گیرد یا آن را رد خواهد کرد.

در مواردی ممکن است یک کشور دیگر مسئولیت بررسی درخواست شما را برعهده بگیرد این موار شامل:

 • اگر کشور دیگری برای شما کارت اقامت و یا روادید صادر کرده باشد.
 • ممکن است شما به طور غیرقانونی، مرز یک کشور اروپایی را رد کرده باشید.
 • اگر در گذشته درخواست پناهندگی خود را اعلام کرده باشید.
 • اگر به یک کشور اروپایی بدون داشتن روادید وارد شده‌ باشید.

نکته: اگر کشور دیگری به جز فرانسه بررسی درخواست شما را برعهده بگیرد یک گواهی برای شما صادر خواهد شد که طبق آن شما مجاز هستید طی زمان مشخص شده داخل کشور مسئول بمانید و شما فقط 15 روز حق اعتراض خواهید داشت.

حق ماندن در فرانسه


اگر کشور فرانسه مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی را برعهده داشته باشد یک گواهی برای فرد پناهنده صادر خواهد شد که طبق آن اجازه دارد به مدت 1 ماه در فرانسه بماند اما مواردی نیز وجود دارد که دولت فرانسه از صدور این گواهی برای متقاضیان پناهنده خودداری کرده است این موارد شامل:

 • ممکن است فرد پناهنده درخواست بررسی مجدد اعلام کرده باشد.
 • حکم اخراج فرد پناهنده به یک کشور دیگری که کشور مبدا وی نیست صادر شده باشد.
 • دستور توقیف و حکم جلب از سوی اتحادیه اروپا صادر شده باشد.

نکته: فرد پناهنده فقط 21 روز مهلت دارد تا فرم درخواست پناهندگی خود را ارسال کند.

 • برای مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی باید نزد اداره پناهندگان و یا سازمان حفاظت از پناهندگان مراجعه کنید.
 • مامور مرکز پلیس استان مسئولیت ثبت اثر انگشت فرد پناهنده را برعهده دارد و اسناد و مدارک وی را بررسی خواهد کرد پس از بررسی مدارک اعلام خواهد کرد که دولت فرانسه مسئولیت رسیدگی به درخواست را برعهده می‌گیرد یا آن را رد خواهد کرد.
 • مواردی که ممکن است یک کشور دیگر مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی را برعهده بگیرد شامل:
 • اگر کشور دیگری برای شما کارت اقامت و یا روادید صادر کرده باشد.
 • ممکن است شما به طور غیرقانونی، مرز یک کشور اروپایی را رد کرده باشید.
 • اگر در گذشته درخواست پناهندگی خود را اعلام کرده باشید.
 • اگر به یک کشور اروپایی بدون داشتن روادید وارد شده‌ باشید.
 • اگر کشور دیگری به جز فرانسه بررسی درخواست پناهنده را برعهده گیرد یک گواهی برای پناهنده صادر خواهد شد.
 • طبق گواهی صادر شده از دولت، فرد پناهنده مجاز است طی زمان مشخص شده داخل کشور مسئول بماند.

چکیده: برای مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی باید نزد اداره پناهندگان و یا سازمان حفاظت از پناهندگان مراجعه کنید. مامور مرکز پلیس استان مسئولیت ثبت اثر انگشت فرد پناهنده را برعهده دارد و اسناد و مدارک وی را بررسی خواهد کرد پس از بررسی مدارک اعلام خواهد کرد که دولت فرانسه مسئولیت رسیدگی به درخواست را برعهده می‌گیرد یا آن را رد خواهد کرد.
مواردی که ممکن است یک کشور دیگر مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی را برعهده بگیرد شامل؛ اگر کشور دیگری برای شما کارت اقامت و یا روادید صادر کرده باشد. ممکن است شما به طور غیرقانونی، مرز یک کشور اروپایی را رد کرده باشید. اگر در گذشته درخواست پناهندگی خود را اعلام کرده باشید. اگر به یک کشور اروپایی بدون داشتن روادید وارد شده‌ باشید. اگر کشور دیگری به جز فرانسه بررسی درخواست پناهنده را برعهده گیرد یک گواهی برای پناهنده صادر خواهد شد. طبق گواهی صادر شده از دولت، فرد پناهنده مجاز است طی زمان مشخص شده داخل کشور مسئول بماند.

علت تمدید نکردن درخواست پناهندگی برای پناه‌جویان


همان‌طور که اشاره کردیم مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی مشکلات زیادی دارد یکی از این مشکلات تمدید نکردن درخواست پناهندگی برای پناه‌جویان می‌باشد. تمدید نکردن درخواست پناهندگان علت‌های مختلفی دارد که با شما بررسی می‌کنیم.

 • اوفپرا با تقاضا پناهنده موافقت نکرده است.
 • فرد پناهنده به اوفپرا لغو درخواست پناهندگی خود را اعلام کرده است.
 • زمانی که اوفپرا پرونده فرد پناهنده را بست، فرد پناهنده درخواست بازگشایی پرونده خود را اعلام نکرده باشد.
 • ممکن است فرد پناهنده برای جلوگیری از اخراج شدن در کشور فرانسه درخواست بررسی مجدد داده باشد و جواب نهایی غیرقابل قبول بوده باشد.
 • متقاضی پناهندگی درخواست جدیدی اعلام کرده باشد.

نکته: پس از عدم موافقت با تمدید درخواست پناهندگی، فرد موظف است فرانسه را ترک کند در غیر این صورت با زور و اجبار وی را بیرون خواهند کرد.

در آخر: از شما ممنونیم که تا پایان مقاله ما را همراهی کردید همان‌طوری که در ابتدا خدمت شما عرض کردیم مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی بسیار سخت است و به شما آن را پیشنهاد نمی‌کنیم. شما می‌توانید راه‌های دیگری برای اخذ اقامت امتحان کنید که بسیار مطمئن‌تر و راحت‌تر هستند. برای اطلاعات بیشتر از راه‌های اخذ اقامت و ریجکت نشدن ویزا لطفا با مشاورین گروه مهاجران تماس حاص فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *