دانلود فرم های مهاجرتی

تقریبا برای درخواست هر نوع ویزایی ، می بایست مدارکی را تکمیل و فرم های مربوط به آن ویزا را پر کنید. برای درخواست ویزا و اقدام به مهاجرت فرم های مختلفی وجود دارد که می بایست توسط متقاضیان آن فرم ها تکمیل و برای کارگزاران امور مهاجرتی ارسال گردد. مجموعه مهاجران اقدام به جمع آوری و درج این فرم ها نموده است تا متقاضیان گرامی به سهولت به اطلاعات موردنیاز دسترسی پیدا کرده و بتوانند فرم های مربوطه را پر و ارسال نمایند.

ویزای skilled worker استرالیا

ویزای ۱۸۹، ویزایی دائم است و علاوه بر این، برای اخذ این ویزا،‌ نیازی به اسپانسرشیپ نیست و صرفا کسب امتیاز لازم در رشته مورد نظر، برای دریافت ویزای استرالیا کافی خواهد بود.

امتیاز بندی skill Worker کانادا

کار در کانادا از طریق امتیاز بندی بوده و این امتیاز بندی در سیستمی تحت عنوان امتیازبندی اسکیل ورکر کانادا قرار گرفته است. متقاضیان برای کار در کانادا از طریق اسکیل ورکر نیازمند داشتن فاکتورهایی مانند سن مناسب، سابقه کاری مناسب، تحصیلات مناسب، سطح زبان مناسب، تمکن مالی لازم و پاره ای موارد دیگر می باشد.

چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا

مهاجرت و دریافت ویزا کانادا، می‌تواند فرایند پیچیده‌ای باشد. برای درخواست ویزای کانادا می‌توانید به صورت آنلاین اقدام کنید یا به سفارت کانادا مراجعه کنید. در هر صورت برای این که مراحل دریافت ویزا سریع‌تر پیش برود، بهتر است از قبل در مورد مدارک لازم برای ویزای کانادا اطلاعات کافی داشته باشید

چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی انگلیس

مدارکی که برای درخواست ویزای توریستی انگلستان می بایست همراه خود داشته باشید در فرم زیر قرار گرفته اند.

چک لیست ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای وﯾﺰای ﮐﻼس 189 استرالیا

مدارکی که برای درخواست ویزای کلاس 189 استرالیا می بایست همراه خود داشته باشید در فرم زیر قرار گرفته اند.

چک لیست ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای وﯾﺰای تحصیلی کانادا

مدارکی که برای درخواست ویزای تحصیلی کانادا می بایست همراه خود داشته باشید در فرم زیر قرار گرفته اند.

چک لیست ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای وﯾﺰای ورﮐﺸﺎپ، ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻧﺎدا

مدارکی که برای درخواست ویزای  ورﮐﺸﺎپ، ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻧﺎدا می بایست همراه خود داشته باشید در فرم زیر قرار گرفته اند.

چک لیست ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای وﯾﺰای EE کانادا

مدارکی که برای درخواست ویزای EE کانادا ​می بایست همراه خود داشته باشید در فرم زیر قرار گرفته اند.

فرم ارزیابی Skill Worker کانادا

فرم ارزیابی Skill Worker کانادا در زیر جهت دانلود و تکمیل اطلاعات قرار گرفته است.

جدول انواع ویزا

جدول انواع ویزا در زیر جهت دانلود و تکمیل اطلاعات قرار گرفته است.